Kosten

Kosten cursusjaar 2023/2024

Zwemschool Aqua-Marijn hanteert in het cursusjaar 2023/2024 de volgende tarieven:

Groepsles
€16,00 per uur (maximaal 8 kindjes per groep)

Privéles
€27,50 per half uur (1 kindje per instructeur) uitsluitend beschikbaar incidenteel voor kinderen die in de groep stagneren.

Administratie kosten inschrijving € 7,50 ( u ontvangt hiervoor een factuur) deze worden verrekend met het inschrijfgeld als uw kindje definitief start met de zwemles. Deze dient u zelf over te maken na ontvangst van de factuur. Deze dienen ten alle tijden betaald te worden en zijn niet restitueerbaar. Hierop zit geen herroepingsrecht.

Inschrijfgeld €35,00 (deze kosten zijn éénmalig, aan het inschrijfgeld zit een leuk presentje verbonden, wanneer u kindje start)

Examengeld
€ 35,00 per examen (inclusief diplomazwemmen, diploma, hoesje, bandje en medaille)

U betaalt het lesgeld bij Zwemschool Aqua-Marijn per periode. Een cursusjaar bestaat uit 3/4 periodes van 10 á 13 lessen. Soms zijn dit 11 lessen. Hiervoor ontvangt u een factuur.

Lesgelden kunnen jaarlijks worden verhoogd  ivm huurverhogingen en loonsverhogingen.