GEEN zwemlessen 22 november te AMARANT

Beste ouder / verzorger van onze cursist,

 

Ivm een defect in de machinekamer van Amarant zal de zwemles van morgen, zondag 22 november, niet doorgaan. Deze les zullen wij verrekenen op de volgende factuur óf met het examengeld (mocht uw kindje gaan proefzwemmen en daarna stoppen). Onze excuses voor het ongemak.

 

Wij hopen u via deze mail, facebook of de site tijdig te informeren zodat u op de hoogte bent. We zien u graag volgende week weer.

 


Promotiefilmpje

Wij zijn ontzettend trots! De officële bond NPZ-NRZ (Nationaal Platform Zwembaden – Nationale Raad Zwemdiploma’s) komt as zondag 15 november tijdens het diplomazwemmen filmopnames maken t.b.v. hun promotiefilmpje! Wat een geweldig compliment voor onze zwemschool, instructeurs en kinderen! Wij hebben er zin in!

 

NB. Alle ouders / verzorgers van wie het kindje as zondag voor diploma zwemt hebben een mail gehad. Mocht u niet wensen dat uw kindje in beeld komt dan vraag ik u mij een email te sturen. Bedankt!

Geslaagden juini 2013


Wijziging lestijd woensdag periode 2

Beste ouder / verzorger,

Vanaf de nieuwe periode (woensdag 18 november) zal de les op woensdag een kwartiertje eerder beginnen.

Groepsles
De groepslessen zien er als volgt uit:

Huidige zwemtijd Nieuwe zwemtijd
16.30 – 17.30 uur 16.15 – 17.15 uur
17.30 – 18.30 uur 17.15 – 18.15 uur
18.30 – 19.30 uur 18.15 – 19.15 uur

Privéles
Zwemt uw kindje in de privéles dan wordt de les met 15 minuten vervroegd.

 


Zomervakantie

Nadat alle kindjes die op mochten voor het diploma geslaagd zijn gaan we nu genieten van de zomervakantie.

In de zomervakantie zijn er geen lessen. Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe met veel zon en veilig zwemplezier.

Op maandag 31 augustus starten we weer met de lessen.

Mocht u graag contact met ons willen dan kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat via 013 511 12 11 of een email sturen naar info@aqua-marijn.nl. Er zal binnen 3 werkdagen contact met u worden opgenomen.

Fijne vakantie!


Belangrijke informatie aangaande het proef- en diplomazwemmen

Beste ouder / verzorger,

Zoals u heeft kunnen lezen zwemmen wij dit keer niet af in het recreatiebad van de Reeshof maar in het wedstrijdbad. Wij wijken uit naar het wedstrijdbad omdat de gemeente per abuis zowel ons afzwemmen als dat van de Reeshof heeft ingepland op 12 juli. U kunt zich voorstellen dat dit ook zorgt voor een logistieke wijziging. Wij hopen dan ook op uw begrip en medewerking zodat het proef- en diplomazwemmen soepel zal verlopen. In deze mail treft u dan ook belangrijke informatie aan. Leest u deze zorgvuldig door.

INGANG
Wij maken, zowel  5 als 12 juli, gebruik van de verenigingen ingang (deze ingang zit ongeveer 50 meter links naast de hoofdingang). Bij de hoofdingang van het zwembad van de Reeshof zullen wegwijzers staan. Let op: u gaat dus NIET via de hoofdingang van de Reeshof naar binnen maar via de verenigingen ingang welke u vindt door de wegwijzers te volgen.

AANMELDEN
1 ouder met kind mag naar binnen om het kindje aan te melden en vervolgens door te lopen naar de kleedkamers. Het is belangrijk dat u op zijn vroegst 15 minuten van tevoren aanwezig bent, dit om lang wachten in de kleedkamer te voorkomen.

SUPPORTERS
Het wedstrijdbad heeft 2 nooduitgangen. Één aan de kant van de verenigingeningang en één aan de overkant. Het publiek wacht buiten bij de nooduitgang van het wedstrijdbad aan de kant van de verenigingeningang voordat ze naar binnen kunnen. Het publiek zal de zwemzaal via de nooduitgang aan de andere kant van het wedstrijdbad verlaten. De kantine is geopend en hier kan na afloop een hapje en een drankje worden genuttigd. Het zwembad dient te worden betreden met gepast schoeisel (blote voeten, badslippers die niet buiten gedragen worden of overschoentjes). Overschoentjes kunnen voor €1,00 per 5 paar gekocht worden bij de aanmeldbalie.
LET OP: er zijn een beperkt aantal plekken voor supporters tijdens het diplomazwemmen. Het komt de veilgheid niet ten goede als er teveel mensen in de zwemzaal zijn. In principe mogen er 3 personen per afzwemmertje in de zwemzaal, de rest van de supporters kan buiten, achter de ramen, het diplomazwemmen bijwonen. Mochten er toch plaatsjes over zijn in de zwemzaal, dan hebben oudere mensen en mensen met een beperking voorrang.

Wij vragen u deze informatie ook door te geven aan uw supporters zodat zij op de hoogte zijn.

Met een goede samen- / medewerking gaan we er weer een geweldig evenement van maken. Bij vragen kunt u contact met mij opnemen.

Heel veel succes gewenst met het proef- en diplomazwemmen.


Nieuwsbrief april

Beste ouder/verzorger,

De maand april is aangebroken. Er is weer hard geoefend door onze cursisten en deze maand zal het proef- en diplomazwemmen dan ook weer plaatsvinden.

Vakanties en vrije dagen 2015
Hieronder de data waarop er géén zwemles gegeven wordt dit cursusjaar:

Pasen 5 april 2015 en 6 april 2015
Meivakantie 25 april 2015 t/m 8 mei 2015
Pinksteren 24 mei 2015 en 25 mei 2015
Zomervakantie Vanaf 13 juli 2015

Let op: de lessen op hemelvaartsdag gaan gewoon door.

U kunt deze informatie ook terugvinden op onze site.

Testen, proef- en diplomazwemmen
Hieronder treft u de informatie aangaande het testen, proef- en diplomazwemmen.

Data
De data aan voor het testen, proef- en diplomazwemmen van periode 3:

Testen:                  van zondag 29 maart t/m vrijdag 3 april

Proefzwemmen:     zondag 12 april tussen 14.15 -17.15 uur  (elke groep heeft ongeveer 3 kwartier nodig)

Diplomazwemmen: zondag 19 april tussen 14.15-17.15 uur (elke groep heeft ongeveer 3 kwartier nodig)

Welke kinderen testen we?
Alle kinderen te Amarant die in het diepe bad zwemmen en/of het blauwe bandje hebben worden getest.
Heeft uw kindje het blauwe bandje en zwemt uw kindje in Oisterwijk of Goirle? Dan krijgt u van de instructeur te horen of uw kindje wordt getest. De betreffende kinderen worden op zondag 29 maart om 13 uur te Amarant (dus niet in de eigen les) getest. Wanneer dit uw kindje betreft ontvangt u hierover t.z.t. bericht.

Uitslag testen
Wij vragen u aan het einde van de les in de kantine te wachten. De tester roept u op en vertelt de uitslag aan u. Alle ouders van de kinderen die getest zijn worden omgeroepen. Wanneer uw kindje mag proefzwemmen wordt er door de tester direct gevraagd of uw kindje, in geval van slagen, doorgaat voor het volgende diploma. Wij vragen u hier alvast over na te denken zodat u direct een antwoord kunt geven. U kunt uw antwoord altijd nog binnen 2 dagen wijzigen per email of telefoon.

Testen privéles
Zwemt uw kindje in de privéles dan krijgt u de uitslag aan het einde van de les te horen van de instructeur. Deze zal u ook de brief overhandigen en u vragen of uw kindje doorgaat voor het volgende diploma en zo ja of u in de groep of privé verder wenst te gaan. De instructeur zal u hierbij ook adviseren.

Tijdens het testen bekijken we of een kindje klaar is voor het proefzwemmen. Dit brengt vaak veel spanning met zich mee bij ouders en kinderen, wat heel begrijpelijk is. Wij vragen u dan ook om geen druk op uw kindje te leggen, uw kindje is er klaar voor of niet.


Afwezig testweek
Wanneer uw kindje niet aanwezig kan zijn bij het testen verneem ik dat graag van u zodat we een afspraak kunnen maken om uw kindje op een ander moment te testen. Dit geldt enkel voor de kinderen die in de A/B of C groep zwemmen en niet voor de kinderen die het blauwe bandje nog niet behaald hebben.

Meer informatie en de andere data van het testen, proef- en diplomazwemmen vindt u op onze site: www.aqua-marijn.nl.

Indeling volgende periode
U bent gewend dat u een email ontvangt met de dag en tijd voor de nieuwe periode. Deze periode zult u enkel een email ontvangen wanneer de dag of tijd wijzigt. Mocht u binnen 2 weken na de testweek niets vernomen hebben dan blijven de dag en tijd voor uw kindje hetzelfde.

Bevordering
In de testweek wordt er door de instructeurs en soms door de tester gekeken welke kindjes met een groen of geel bandje het niveau bezitten om het volgende bandje te ontvangen. Wanneer uw kindje bevorderd is ontvangt uw kindje een week na het testen tijdens de les van de instructeur het bevorderingsbandje. Uw kindje zwemt tot aan het diplomazwemmen van 19 april nog in het huidige badje. De eerste les na 19 april kunt u zich melden bij de volgende groep indien dat van toepassing is.

Incidentele privélessen
Wij krijgen steeds meer vragen voor een incidentele privéles. In principe is er, m.u.v. de georganiseerde privélessen in sommige vakanties te Oisterwijk én incidentele plekjes die soms vrijkomen, geen ruimte voor extra privélessen. Wanneer u een incidentele privéles wenst proberen wij daaraan tegemoet te komen. Echter kunnen we niet garanderen dat het lukt.

15.000ste diploma
Tijdens het diplomazwemmen op 19 april zal het 15.000ste diploma worden uitgereikt. De uitreiking zal feestelijk zijn:
– er is een lid van de bond NPZ-NRZ aanwezig;
– het kindje dat het 15.000ste diploma in ontvangst mag nemen zal een waardebon t.w.v. €100,00 van Bart Smit ontvangen;
– alle kinderen zullen een speciaal aandenken aan dit heugelijke feit ontvangen;
– hoogstwaarschijnlijk zal Tilburg TV een sfeerimpressie opnemen en uitzenden.

Telefonisch spreekuur na diplomazwemmen op maandag en vrijdag
Vanaf maandag 20 april zal het telefonisch spreekuur op maandag en vrijdag (i.p.v. donderdag) van 9-12 uur plaatsvinden.

Einde verlof Moon
Vanaf maandag 29 maart zal Moon weer starten met werken. Zij zal haar taken weer oppakken maar Bea en Meia zullen haar nog ondersteunen. Bea zal tot eind mei het telefonisch spreekuur op maandag voor haar rekening nemen. Mochten er zaken zijn die u graag met Moon bespreekt dan zal Bea ervoor zorgen dat Moon u terugbelt. U kunt ook het antwoordapparaat inspreken met de vraag of Moon u terugbelt.

Privélessen meivakantie
In de meivakantie is het weer mogelijk om privélessen te volgen in Hotel de Nieuwe Parel te Oisterwijk. U kunt privéles volgen op dinsdag 28 april tussen 9 en 12 uur. Bij veel animo zullen er ook lessen plaatvinden op donderdag 30 april.

Deze lessen gelden enkel voor de cursisten die hun A-diploma nog niet behaald hebben of een B- kandidaat die de borst- en/of rugcrawl nog wil oefenen, dit in verband met de diepte van het bad.

U kunt kiezen voor een half uur (€16,75) of een uur (€33,50). U kunt u inschrijven via de email (info@aqua-marijn.nl). De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Vol=vol!

Facebook / site
Wenst u op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes, like ons dan op facebook en/of bezoek onze site!

Wij wensen u en uw kind(eren) veel en veilig zwemplezier toe. Mochten er vragen / opmerkingen zijn dan horen we dat heel graag!

Met vriendelijke groet, Meia & Moon (eigenaresses)


Nieuwsbrief maart

Beste ouder/verzorger,

Graag vragen wij uw aandacht voor de nieuwsbrief van maart.

Vakanties en vrije dagen 2015
Hieronder de data waarop er géén zwemles gegeven wordt dit cursusjaar:

Pasen 5 april 2015 en 6 april 2015
Meivakantie 25 april 2015 t/m 8 mei 2015
Pinksteren 24 mei 2015 en 25 mei 2015
Zomervakantie Vanaf 13 juli 2015

Let op! Met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Hemelvaart gaan de zwemlessen gewoon door.
U kunt deze informatie ook terugvinden op onze site.

Testen, proef- en diplomazwemmen
Hieronder treft u de data aan voor het testen, proef- en diplomazwemmen van periode 3:

Testen:                  van zondag 29 maart t/m vrijdag 6 april

Proefzwemmen:     zondag 12 april tussen 14.15 -17.15 uur  (elke groep heeft ongeveer 3 kwartier nodig)

Diplomazwemmen: zondag 19 april tussen 14.15-17.15 uur (elke groep heeft ongeveer 3 kwartier nodig)

Wanneer uw kindje niet aanwezig kan zijn bij het testen verneem ik dat graag van u zodat we een afspraak kunnen maken om uw kindje op een ander moment te testen. Dit geldt enkel voor de kinderen die in de A/B of C groep zwemmen en niet voor de kinderen die het blauwe bandje nog niet behaald hebben.

Kinderen die getest mogen worden en op de locatie Oisterwijk of Goirle zwemmen zullen dit van de instructeur horen. Zij worden getest op zondag 29 maart om 13 uur te Amarant (dus niet in de eigen les). Wanneer dit uw kindje betreft ontvangt u hierover t.z.t. bericht.

Tijdens het testen bekijken we of een kindje klaar is voor het proefzwemmen. Dit brengt vaak veel spanning met zich mee bij ouders en kinderen, wat heel begrijpelijk is. Wij vragen u dan ook om geen druk op uw kindje te leggen, uw kindje is er klaar voor of niet.

Meer informatie en de andere data van het testen, proef- en diplomazwemmen vindt u op onze site: www.aqua-marijn.nl.

 

Kwaliteit diploma’s
In het nieuws is dat er fraude wordt gepleegd met de uitgifte van zwemdiploma’s. U kunt er voor 100% van op aan dat al onze diploma’s officieel en echt zijn. U kunt dit zien aan het unieke nummer op elk diploma en het zilverkleurig hologram rechts onder op het diploma. U kunt Zwemschool Aqua-Marijn vertrouwen. Wij staan voor kwaliteit.

Zwemschool Aqua-Marijn op Tilburg TV
Meia Bink, mededirecteur van Zwemschool Aqua-Marijn, is vanaf zaterdag 28 februari een week lang te zien op Tilburg TV (Omroep Tilburg) met een kort item over de wildgroei aan zwemdiploma’s. Het wordt elk uur vertoond op het hele uur, dus om 11 uur, 12 uur enz. Kijken dus!

Verlof Moon
Zoals u weet is Moon (mede-eigenaresse) momenteel met zwangerschapsverlof. Ze geniet met volle teugen van haar dochtertje Mijs. Vanaf maandag 29 maart zal Moon weer starten met werken. Zij zal haar taken weer oppakken maar Bea en Meia zullen haar nog ondersteunen.

Babynieuws
Juf Anja (werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag te Amarant) en haar man Tjeu verwachten een baby! Juf Anja is op dit moment 18 weken zwanger van haar eerste kindje en het gaat heel goed met haar en de kleine.

Facebook / site
Wenst u op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes, like ons dan op facebook en/of bezoek onze site!

Wij wensen u veel plezier toe met de zwemlessen. Mochten er vragen / opmerkingen zijn dan horen we graag van u.

Met vriendelijke groet,
Bea (bedrijfsleidster tijdens zwangerschapsverlof Moon), Meia en Moon (eigenaresses)