Reglementen

 • Een periode telt ongeveer 12 tot 13 lesweken (afhankelijk van de vakantieperiodes en data van feestdagen). Er zijn 3 periodes in een cursusjaar. In de vakantieperioden worden geen zwemlessen gegeven, deze lessen worden ook niet aan u doorberekend.
 • Aan het eind van elke periode is er diplomazwemmen. Het diploma-zwemmen wordt voorafgegaan door testzwemmen. Tijdens het diplomazwemmen is een onafhankelijke examencommissie aanwezig, vaak ook nog een gecommitteerde van de NPZ/NRZ.
 • Opzegging van de zwemles dient schriftelijk te gebeuren via de site of per mail, uitsluitend bij Bea van Rijzewijk en uiterlijk 2 weken vóór de start van de nieuwe periode. Bij te laat opzeggen is een complete periode lesgeld verschuldigd, waarbij wèl recht blijft op het volgen van de zwemlessen in deze periode.
 • Restitutie van reeds betaalde lesgelden is niet mogelijk. Dit geldt ook voor de administratiekosten bij inschrijving deze dienen ten alle tijden betaald te worden.
 • Het niet volgen van zwemlessen is voor eigen risico en lessen kunnen niet ingehaald worden. We houden vast aan een maximale groepsgrootte van 8 kinderen. Omdat we de groepsgrootte niet willen overschrijden zijn eenmalig gemiste lessen niet in te halen.
 • Indien een zwembad tijdelijk niet, of niet meer, gebruikt kan worden, zodat de zwemlessen geen doorgang kunnen vinden, wordt het reeds betaalde lesgeld van (door deze situatie) niet genoten lessen verrekend met de volgende periode. Er volgt geen restitutie indien u stopt.
 • Lesgeld dient voldaan te zijn binnen 2 weken na de start van de zwemperiode. Indien lesgeld na die termijn niet is voldaan heeft de directie het recht kinderen te weigeren deel te laten nemen aan de zwemlessen terwijl lesgeld wel verschuldigd blijft. Een kind zal weer toegelaten worden tot de zwemlessen als het lesgeld plus eventuele administratiekosten betaald is en daarvoor toestemming is verleend door Bea van Rijzewijk.
 • Heeft u vragen over de vorderingen van uw kind, wilt u ons dan bellen? Dit kan op telefoonnummer 06-15237332 op maandag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Tussen de lessen door is namelijk weinig tijd en we willen de lessen zo optimaal mogelijk benutten. U kunt de vorderingen van uw kindje volgend via aqua-marijn.zwemscore.nl
 • Kinderen mogen 5 minuten vóór de lestijd binnenkomen; niet eerder graag, dat stoort namelijk de voorafgaande les. Kinderen mogen pas het water in als de les begint.
 • Als uw kind gevraagd wordt kleren mee te nemen om daarin het zwemmen te oefenen, neem dan mee: een lange broek tot over de enkels  niet nauw aansluitend op de huid.( geen pyjama, legging, tregging) , een blouse of trui met lange mouw tot over de pols ,  en schoenen met harde zool  ( geen surfschoentjes ). Voor C komt daar nog een regenjack bij.
 • Als u een les in de zwemzaal bij wilt wonen, kunt u dit van te voren telefonisch afspreken of met de instructeur een afspraak maken.
 • Het is niet toegestaan om met straatschoenen de kleedkamers en de zwemzaal te betreden. Dit ter voorkoming van voetwratten en zwemmerseczeem bij de kinderen. Neem badslippers mee of gebruik overschoenen. Overschoenen zijn te koop bij een van de instructeurs (een pakketje met vijf paar kost €1,50 contant) pinnen is niet mogelijk. Deze kosten kunnen jaarlijks verhoogd worden.
 • Lesgelden kunnen jaarlijks worden verhoogd  ivm huurverhogingen
 • Vanuit de kantine kunt u de zwemles volgen. Het is niet toegestaan de stoelen uit de kantine te halen en/of deze mee naar buiten te nemen. Daarnaast vragen wij of u eventueel afval zelf opruimt.
 • Wilt u uw auto op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen parkeren. Dit i.v.m. de toegankelijkheid van terrein en gebouwen voor hulpdiensten en onderhoudswerk. Uw auto kan van niet toegestane parkeerplaatsen worden weggesleept!
 • De directie van Zwemschool Aqua-Marijn neemt (anders dan bij grove nalatigheid, bepaald door de wet) geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel (zie ook de paragraaf over veiligheid).
 • Bij diefstal of vermissingen is de zwemschool niet aansprakelijk. Bent u iets kwijt: kijkt u dan in de bak met gevonden voorwerpen in de kantine.
 • Schade aangebracht door cursisten of begeleiders aan roerende en onroerende zaken in het zwembadgebouw of op het terrein worden op de veroorzaker verhaald.
 • Alle cursisten en begeleiders hebben zich te houden aan de veiligheidsregels, zoals beschreven onder het kopje ‘veiligheid’.