Veiligheid

Wij, als instructeurs van Zwemschool Aqua-Marijn, krijgen elke week het vertrouwen van honderden ouders. De ouders vertrouwen erop dat hun kinderen: A) Goed en kindvriendelijk zwemonderwijs krijgen; B) Gezond en wel weer worden afgeleverd na de zwemles.

Wat betreft A zit het wel snor, onze instructeurs zijn niet voor niets uitgenodigd om les te komen geven! M.b.t. punt B kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. Vandaar dit overzicht; om op deze manier met elkaar op één lijn te komen en te blijven.

Als wij ons met zijn allen houden aan de volgende regels optimaliseren wij de veiligheid in de zwemzaal:

  • Kinderen mogen pas het water in wanneer de les begint.
  • Alle instructeurs starten de les gezamenlijk en precies op tijd (wanneer het groepje een paar minuten voor tijd al compleet is, wacht de instructeur toch tot het tijd is. Een andere instructeur is soms nog niet aanwezig).
  • Wanneer kinderen bij watergewenning oefeningen  geen drijfmiddelen aan hebben, houden we de groep dicht bij elkaar en zorgen wij ervoor dat we alle kinderen goed in de gaten houden.
  • Als tijdens de les geminderd wordt met drijfmiddelen gebeurt dat uitsluitend met één kind tegelijk. Op dat moment moet n.l. geconcentreerd ingeschat worden of het kind de mindering aan kan; er gaat dan minder aandacht naar de andere kinderen.
  • Er wordt nooit toegestaan dat een kind eigenmachtig drijfmiddelen mindert of uit doet.
  • Duiken in het ondiepe- of halfdiepe bad is ten strengste verboden!
  • De instructeur zorgt ervoor dat hij/zij zich tijdens de les zodanig opstelt dat hij/zij alle kinderen in de gaten kan houden (split-vision).
  • Moet de instructeur zich tijdens of na de les even verwijderen, dan geeft hij/zij de groep een opdracht en vraagt dan ALTIJD even aan een collega of hij/zij even op de kinderen wil letten.
  • Wanneer de instructeur voor of na de les met een ouder spreekt, blijft hij/zij de kinderen in de gaten houden. Het is minder beleefd, maar iedere ouder zal hier begrip voor op kunnen brengen. Beter is het nog om uw vraag telefonisch te stellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur.
  • Tijdens het spelen is het de bedoeling dat de kinderen bij hun eigen instructeur blijven en hij/zij is ook verantwoordelijk voor zijn/haar eigen groepje.