Vertrouwenspersoon

Mocht u een klacht hebben of u verschilt van mening met de instructeur, dan is het het beste als u de instructeur persoonlijk benadert en probeert tot een oplossing te komen.

Is dit moeilijk voor u of wilt u het liever met iemand anders bespreken, dan kunt u het management benaderen, in de persoon van Bea van Rijzewijk. Zij zal proberen uw klacht op te lossen, door te bemiddellen tussen u en de instructeur.
Wilt u een stapje verder, dan is er binnen onze zwemschool een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is Meia Bink. Haar persoonlijk emailadres is meiastooker@gmail.com.
In het uiterste geval verwijs ik u door naar een landelijk telefonisch meldpunt, als de richtlijnen van de Gedragscode Zwembranche worden overschreden. De gedragscode kunt u bestuderen op www.gedragscodezwembranche.nl
De link naar de NPZ-NRZ is: www.NRZ-NPZ.nl/index.php?sid=191&1=ned