Testweek en diplomazwemmen

Algemeen

Aan het einde van elke periode vindt na het testen, het  diploma zwemmen van A, B en C plaats in Zwembad Reeshof.

Testen
De kinderen worden getest in hun eigen les door een lid van de testcommissie. Er wordt dan bepaald of ze mogen proefzwemmen in Zwembad de Reeshof. Het lid van de testcommissie zal aan het einde van de les aan u uitsluitsel geven aan u of uw kind mag proefzwemmen.  De kinderen in het ondiepe en half diepe bad worden niet getest maar voorgedragen door de instructeur. In de laatste week van de periode hoort u of uw kindje doorschuift.

Diplomazwemmen
Wanneer de tester de vaardigheden van uw kind voldoende vindt, mag uw kind diplomazwemmen. Het diplomazwemmen is verplicht en gebeurt via de regels van NPZ/NRZ. Tijdens het diplomazwemmen is de examencommissie aanwezig en zij bepalen welke kinderen het A, B of C diploma ontvangen.

Data testweek en diplomazwemmen.

De data van het testen en diplomazwemmen voor het cursusjaar 2021/2022 zijn als volgt gepland:

Test week   Diplomazwemmen
31 oktober t/m 5 november 2021   21 November 2021
23 januari t/m 28 januari 2022   13 februari 2022
8 april t/m 13 april 2022   15 mei 2022
26 juni t/m 1 juli   17 juli 2022

Het diplomazwemmen vindt plaats in zwembad Reeshof heerenveldendreef 8-10 te Tilburg.