Testweek en diplomazwemmen

Algemeen

Aan het einde van elke periode vindt na het testen, het  diploma zwemmen van A, B en C plaats in Zwembad Reeshof.

Testen
De kinderen worden getest in hun eigen les door een lid van de testcommissie. Er wordt dan bepaald of ze mogen diplomazwemmen in Zwembad de Reeshof. Het lid van de testcommissie zal aan het einde van de les aan u uitsluitsel geven aan u of uw kind mag diplomazwemmen.  De kinderen in het ondiepe en half diepe bad worden niet getest maar voorgedragen door de instructeur. In de laatste week van de periode hoort u of uw kindje doorschuift.

Diplomazwemmen
Wanneer de tester de vaardigheden van uw kind voldoende vindt, mag uw kind diplomazwemmen. Het diplomazwemmen is verplicht en gebeurt via de regels van NRZ. Tijdens het diplomazwemmen is de examencommissie aanwezig en zij bepalen welke kinderen het A, B of C diploma ontvangen.

Data testweek en diplomazwemmen.

De data van het testen en diplomazwemmen voor het cursusjaar 2023/2024 zijn als volgt gepland:

Test week   Diplomazwemmen
12 november t/m 17 november 2023   3 december 2023
     
25 februari 2024 t/m 1 maart 2024   17 maart 2024
9 juni t/m 14 juni 2024   30 juni 2024

Het diplomazwemmen vindt plaats in zwembad Reeshof Heerenveldendreef 8-10 te Tilburg.